chia tay

Sau khi vấp ngã trong tình yêu, em nhận ra rằng chia tay không đáng sợ.....

Sau khi vấp ngã trong tình yêu, em đã trở thành một cô gái mạnh mẽ và càng trở nên tàn bạo với tình yêu. Không phải là vì em chảnh nhưng chỉ đơn giản là vì em sợ. Em rất sợ nỗi cô đơn vây kín của tình yêu. Em sợ rất sợ cái cảnh đang yêu mà trong phút chốc chúng ta trở thành người xa lạ. Em sợ lắm những thăng trầm đau khổ của tình yêu.