địa điểm du lịch

Địa điểm đáng sợ bậc nhất Trung Quốc nhưng vẫn nghẹt kín khách du lịch

Thường thì bạn sẽ được đến du lịch, tham quan những địa điểm văn hóa, di tích cổ xưa, tiếp thu những tinh hoa của một nền văn hóa Trung Hoa được bồi dưỡng và gìn giữ xuyên suốt 5000 năm. Ngoài ra một số địa điểm đáng sợ vẫn nghẹt khách tham quan vì những câu chuyện về cái bóng trắng mờ ảo nơi đây.