trái tim

Người yêu cũ à, đừng quên hết mảnh ký ức đã qua...

Ai đó đã nói với em rằng: "Ngày đầu tiên chia tay thì người cũ là tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba chỉ còn một phần tư. Và cứ thế giảm dần theo thời gian cho đến mãi mãi. Nhưng theo quy luật của Toán học, dẫu có chia đến bao nhiêu lần đi chăng vẫn không thể nào bằng 0 chính vì lẽ đó người yêu cũ không bao giờ là không gì cả...".